Profil

Pædagogiske principper

10Solrød -  en del af UngSolrød...

10Solrød er en selvstændig afdeling af Ungdomsskolen UngSolrød og har til huse i lokaler på Solrød Skole. Her har du mulighed for at møde nye undervisningsformer og fagkombinationer, nye kammerater og nye lærere.

10Solrød - Starten på en ungdomsuddannelse...

10Solrød sætter fokus på uddannelse, viden og oplevelser. Det er et år hvor du bliver afklaret i valget af ungdomsuddannelse, det er et år hvor du udvikler dig fagligt, og det er et år hvor du bliver mere selvstændig og social.

10Solrød - RESPEKT, EJERSKAB OG FÆLLESSKAB

10Solrød lægger op til en stor grad af medindflydelse og elevdemokrati. Til gengæld forventes det at du tager ejerskab; dvs. møder op og deltager aktivt i undervisningen, og respekterer alle og bidrager til fællesskabet på 10Solrød.

 

 

De enkelte fag

På 10Solrød skal du have minimum 28 lektioner om ugen og kan maksimum have 34 lektioner. Du sammensætter dit skema med obligatoriske BASISFAG samt TILBUDSFAG og VALGFAG

Det skal du have...

OBLIGATORISKE BASISFAG:

18 ugentlige lektioner

  • - Dansk - 6 lektioner
  • - Matematik - 5 lektioner
  • - Engelsk - 5 lektioner
  • - Fællestid - 2 lektioner (fælles foredrag, informationer, underholdning etc.)

OBLIGATORISKE TEMAFAG:

6 ugentlige lektioner

- Film & Medier

- Kunst & Kreativ

- Liv & Sjæl

- Musik og Performance

- Fodbold og Sport

- Krop & idræt

- Praktik og udfordringer

- Kultur og Samfund 

- Fri og Flyvefærdig

 

Herudover kan du vælge...

 TILBUDSFAG (prøvefag) (betingelse for oprettelse er min. 12 elever)

- Tysk - 4 lektioner ugentligt

- Fysik/Kemi - 2 lektioner ugentligt

 

VALGFAG - 2 lektioner ugentligt (nogle halv-årlige)

- Ak10v

- Spansk

- Mediedesign

- Fokus Dansk

- Dansk som andetsprog

- Samfundsfag 

- Psykologi

- CroSS

- Science

- Musik

- Styrketræning for drenge