Faktuelle oplysninger

Antal elever

10Solrød - Starten på en ungdomsuddannelse...

10Solrød sætter fokus på uddannelse, viden og oplevelser. Det er et år hvor du bliver afklaret i valget af ungdomsuddannelse, det er et år hvor du udvikler dig fagligt, og det er et år hvor du bliver mere selvstændig, social og rustet til din videre færd.
 

10Solrød - Elevdemokrati og forventninger...

10Solrød lægger op til en stor grad af medindflydelse og elevdemokrati. Til gengæld forventes det, at du møder op, er parat og deltager aktivt i undervisningen, og er ansvarlig overfor dig selv, dine kammerater og 10Solrød.

 

 

Karaktergennemsnit

Grundskolekarakterer 2014 - gennemsnitskarakterer (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform

 

Afgangsprøve

Standpunkt

Obligatoriske prøvefag

Tilbudsfag

Vurderinger og evalueringer

Standpunkt

Dansk

Mundtlig

8.5

 

 

6.4

Skriftlig

6.7

 

 

6.5

Engelsk

Mundtlig

7.4

 

 

6.3

Skriftlig

5.2

 

 

6.4

Fysik/kemi

Praktisk/mundtlig

 

7.4

 

6.4

Matematik

Mundtlig

6.5

 

 

6.0

Skriftlig

5.9

 

 

6.4

Obligatorisk selvvalgt opgave

Ingen

 

 

7.7

 

Tysk

Mundtlig

 

5.9

 

6.3

Skriftlig

 

4.8

 

6.1

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: 1 til 1

Skolen kan tilbyde en computer til hver elev. Man må selvfølgelig gerne bruge sin egen computer, og i så fald installerer skolen printere.