Obligatoriske fag

Dansk 6 lektioner

Matematik 5 lektioner

Engelsk 4 lektioner

Fællestid2 lektioner om ugen mødes alle elever og lærere til informationer, foredrag, teater, musik eller lignende.